„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” – KOMPLEX KÖZNEVELÉSI PROJEKT AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívására (EFOP-3.1.6-16) benyújtott pályázatával 499,99 millió forint értékű támogatást nyert a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, a szakszolgálati feladatellátás és az utazó gyógypedagógiai hálózatok szakmai fejlesztésének támogatására. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg.

A pályázat célkitűzése a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése Baranya megyében a gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepének erősítésével. A célok megvalósítása érdekében három beavatkozási területre terjed ki a projekt tevékenységi köre:

  1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények nevelő-oktató munkájának szakmai fejlesztése
  2. A baranyai megyei pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése, a minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés javítása
  3. A pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének erősítése, az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő utazó gyógypedagógiai hálózatok fejlesztése.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 1. – 2022. január 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
A projekt címe: „Gyökerek és szárnyak” – komplex köznevelési projekt az esélyteremtésért
A szerződött támogatás összege: 499.999.945 Ft
A támogatás mértéke: 100%