A hadarás egy beszédfolyamatossági zavar, amelynek jellemzője a gyors vagy szabálytalan beszédtempó, túlzott megakadás, és egyéb nyelvi hibák (hangelhagyás, szótagok hiányossága, szabálytalan artikuláció) előfordulása. a beszéd ritmusa, tempója és folyamatossága zavart szenved, ezáltal a beszéd nehezen érthetővé válik.

A hadarást leggyakrabban a különböző szintű, de mindenképpen jelenlévő beszédgyorsaság jellemzi, ami feltűnő ugyan, mégsem a legsúlyosabb tünet. A felgyorsult beszédtempóval együtt jár bizonyos hangok, szótagok kihagyása, a pontatlan hangképzés, és a monoton beszéd. A beszéd és a hangképzés erőfeszítés nélküli, ellentétben a dadogással. A beszéd akkor is folyamatos, ha szótalálási nehézségek vannak (töltelékszavak használata).

Kialakulásának okai

A hadarás többnyire örökletes organikus zavar eredményeként jön létre, gyakorta halmozottan jelentkezik olyan családokban, ahol a beszédgyengeség különböző fokozatai és típusai megtalálhatók. Fiúknál gyakrabban fordul elő, mint lányoknál. A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági fokai ismeretesek. Az akusztikus képességek fejletlensége szintén okozója lehet a dadogásnak, valamint a kedvezőtlen családi és szociális hatások is felerősíthetik a tüneteket. A hadarás egy veleszületett beszédgyengeség eredménye, ami rendszerint megkésett beszédfejlődéssel jár, amelyre később ráépül a hadarás jelensége.

Felismerése, kezelése

Általában logopédus diagnosztizálja, azonban kiegészítésként előfordulhat pszichológiai, neurológiai vizsgálattal. A terápiát logopédus szakember végzi, először a tüneteket kell tudatosítani, hiszen a hadaró nem feltétlenül van tisztában a problémával. Ezt követően a logopédus a ritmust, beszédtechnikát, artikulációt fejleszti, de a terápia része a figyelem, észlelés, emlékezet fejlesztése, és az impulzivitás csökkentése.