A pöszeség az artikuláció jellegzetes zavara, eltérés az anyanyelvi közösség kiejtési normáitól. A beszédhangok torzulhatnak (diszlália), megváltozhatnak (paralália), vagy ki is maradhatnak (alália). A hibák jelentkezhetnek csak bizonyos helyzetekben (szó elején, belsejében, vagy végén), egyes szavakban, vagy a hangok ejtődhetnek hol helyesen, hol hibásan. A torzítás és a helyettesítés többnyire a sziszegő hangokat (s, sz, c, cs, z, zs) és az r hangot érinti, a kimaradás pedig többnyire a h hanggal fordul elő.

A pöszeség lehet élettani vagy funkcionális. Az élettani pöszeség a beszédhez szükséges mozgásszervek fejletlenségéből adódó hanghibákat jelenti. A logopédus csak a funkcionális pöszeséget javítja, ezért a szülő csak akkor forduljon szakemberhez, ha a gyermek elmúlt öt éves, és a nyelv mozgásügyetlenségéből adódóan lehetnek a hangproblémák. Ennek vannak árulkodó jelei: megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődés, egyes mozgásformák (pl. kúszás, mászás elmaradása), születéskori oxigénhiányos állapot, stb. 

A pöszeség fajtái:

- részleges: néhány hangra vagy egy-két hangcsoportra kiterjedő

- általános: legalább tíz hangra, vagy néhány magánhangzóra és sok mássalhangzóra kiterjedő kiejtési hiba

- organikus: s, z, c, s, zs, cs, hangoknál

- funkcionális

- pszichogén (utánzás, vagy regresszió miatt)


Minél több hangra terjed ki a hiba, annál nehezebben érthető a beszéd. Szélsőséges esetben a beszédet nagyon nehéz megérteni, mert az összes mássalhangzó érintett. Amennyiben a beszélőszervek épek, ez az általános hiba is javítható.

Tünetei

  • érinthetik a beszéd alaki és tartalmi részét
  • az artikulációban hangcserék, torzítások, hangkihagyások
  •  beszéd tempója, ritmusa sérül
  • a hangkézés helye megváltozik 
  • nyelvi tünetek: szókincsszegénység, beszédgyengeség

Kialakulásának okai

Okozhatják érzékelési zavarok, vagy a beszélőszervek, különösen a szájizomzat mozgásának apróbb zavarai, fogászati problémák, és gyermekkorban a rosszul kialakult fonológiai rendszer. Az organikus okok közé soroljuk a lenőtt nyelvféket, mely akadályozza a nyelv felemelkedését, és ezáltal egyes hangok (pl. r helyes kiejtését). A megkésett beszédfejlődés is állhat a kialakulás hátterében. Ha a mozgás összerendezettsége zavart szenved, az szintén negatívan befolyásolja a beszédfejlődést. Jellemző lehet a lassúbb ütemű pszichikai fejlődés, vagy a kedvezőtlen szociális környezet, hibás példa eltanulása. 

Kezelése

A kezelést logopédus szakember végzi, segítséget a járási Pedagógiai Szakszolgálat nyújt a rászoruló gyermekek számára. A kezelés célja a tiszta, a nyelv normáinak megfelelő kiejtés elérése. Ehhez először a mozgáskészséget és a beszédhangok megkülönböztetését, a háttérkészségeket fejlesztik. Ezután foglalkoznak a hibás hangokkal: kialakítják, rögzítik és automatizálják a helyes kiejtést. Az óvodában 3 és öt éves korban a gyermekek kötelező szűrésen vesznek részt, ahol már korán kiderül, van –e szükség logopédiai segítségre. A szülő akkor kérje az ellátást, ha a gyermeke megkésett beszédfejlődésű, és nagycsoportos korra a pöszeség több tünete még fennáll a  gyermekénél.