A raccsolás (más néven rotacismus) a pöszeség egy fajtája, amit az r hang hibás ejtése jellemez.

Az r hangot ejthetik a gyerekek egy perdületű r-ként, v-ként, l-ként, j-ként, esetleg egészen el is hagyják. A rossz kiejtést okozhatja a nyelvfék lenövése is. Ez a beszédhiba a beszéd érthetőségét kevésbé befolyásolja, sokkal inkább zavarja a beszédhibás egyént, vagy hallgatóját, emiatt beszédfélelmet, szorongást kelthet a gyermekben, ha fennmarad a probléma, akkor még felnőttkorban is.

Az r hang képzésének leggyakoribb hibái:

  • Egy perdületű r, a nyelv nem perdül meg eléggé
  • Laterális képzésű r, az oldalsó nyelvperem pergésével
  • Interdentális r fogközi pergéssel
  • Uvuláris r nyelvcsapi pergéssel
  • Hangcserélés, r helyettesítése más hangokkal A leggyakoribb helyettesítők a j, az l és a v. Főleg gyerekeknél fordul elő.

Az r hang képzése bonyolult, ezért a kisgyerekek sokáig raccsolnak, és ez a beszédhiba még felnőttkorban is gyakori.

Kialakulásának okai:

  • A hallás, fonémahallás hibája
  • Szervi okok, például lenőtt nyelv, kiálló fogak, gyenge nyelvizomzat
  • Rossz példa követése

Kezelése

A raccsolás kezelését logopédus szakember végzi.  Gyakorlás előtt meg kell győződni arról, hogy nincsenek-e szervi elváltozások a háttérben, és ha vannak, akkor azokat kell először kiküszöbölni, például felvágni a túl rövid nyelvféket. Ezután gyakorolni kell a hallást, tornáztatni a nyelvet, majd segédhangokkal begyakorolni a perdületet. Ezután le lehet választani és elkülöníteni az r hangot, és először önállóan, majd a beszédben is be kell gyakorolni a használatát.