A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos tanulási zavar, és sajátos nevelési igényű kategória. Leginkább jellemző tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak és számok felismerése, leírása, előfordulhat a leírt betűk felcserélése. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni, szövegértésük gyenge.

A diszlexia kialakulásának okai

A diszlexia kialakulásának oka lehet családi eredetű, örökletes, a születés körüli sérülésekre is visszavezethetőek (pl.: középfültő-gyulladás), vagy  idegrendszeri fejletlenség. A szerzett diszlexiát több helyzet is előidézheti: kisgyermekkorban ért trauma (pl. szülő elvesztése), átszoktatás bal kézről jobbra, az olvasástanítás során elkövetett módszertani hiba, vagy hátrányos szociális helyzet idézi elő. 

Tünetek

Általános tünetek:

 • lassú írás, olvasás, gyenge helyesírás
 • betűtévesztések, olvashatatlan írás
 • bizonyos nyelvi feladatokbeli problémák
 • tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés) mutatkozik
 • emlékezeti nehézségek
 • szótalálási, megfogalmazási nehézségek
 • diszlexia előfordul a családban (öröklődés)
 • a tanulási zavar az írás (diszgráfia) és számolás (diszkalkulia) területét is érinti
 • átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkezik
 • nehezen tanulnak nyelvet
 • fejletlen ritmusérzék, mozgáskoordináció

Iskolakezdés előtti figyelmeztető jelek:

 • megkésett beszédfejlődés és más beszédzavarok
 • szegényes szókincs, rokon értelmű szavak hiánya
 • érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt
 • szómegtalálási nehézség
 • ritmuszavar a mozgásban és a beszédben
 • ügyetlenség a kis- és nagyobb mozgásokban
 • a testséma zavartsága
 • rossz tájékozódás a térben és az időben
 • zavart vagy lassan kialakuló lateralitás
 • a rövid távú emlékezet zavara

Iskolás korban:

 • az iskolakezdés előtti tünetek megmaradása
 • betűtévesztések forma (f-t, b-d) vagy hangzás (g-k) alapján
 • betűkihagyások, cserék, a betűk sorrendjének megfordítása
 • rossz kombináció
 • megtapadás
 • gyakori ismétlések, újrakezdések
 • lassú olvasás
 • rossz szövegértés; ha érti, akkor utána nem emlékszik a tartalomra
 • rossz helyesírás (hosszú-rövid megkülönböztetése, egybe- és különírás, az olvasásban jelentkező betűtévesztések itt is megjelennek)
 • dátumtévesztés
 • nehézségek a nyelvtanulásban, rossz nyelvérzék

A diagnózis felállítása

Felismerése kisiskoláskorban jellemző, óvodás korban csak veszélyeztetettségről beszélünk a rá utaló jegyek alapján. Ha felmerül a pedagógusban, vagy a szülőben a diszgráfia gyanúja, kérhetik a tanuló vizsgálatát a területileg illetékes szakértői bizottságnál, aki szűrővizsgálatot végez. A komplex képességvizsgálat (gyógypedagógiai vizsgálat és intelligencia vizsgálat) után, ha a szakemberek úgy látják, hogy a gyermek feltehetően ezzel a típusú tanulási zavarral küzd, akkor a vizsgálati anyag a Megyei Szakértői Bizottsághoz kerül továbbításra, ahol a gyermek megkaphatja a diagnózist, majd ezt követően a neki megfelelő, specifikus ellátásban részesülhet.

Kezelése

A fejlesztés során azokat a képességeket erősítik, amelyekre szükség van az olvasáshoz: térbeli tájékozódás, az irányok beazonosítása, memória és a szókincs. A fejlesztést logopédus végzi, egyéni, vagy kis csoportban, de szükséges lehet egyéb szakemberek bevonása a társuló tünetek kezeléséhez (pszichológus, mozgásterapeuta vagy gyógypedagógus). A gyermekkel foglalkozó team segíthet az esetlegesen kialakuló személyiségváltozások, fejlődésében, viselkedésében bekövetkező torzulások megelőzésében és kezelésében.