A hiperaktivitás túlmozgásosságot jelent, mely a gyermek viselkedését jellemezheti, de különböző gyermekpszichiátriai kórképek (pl. ADHD) tünete is lehet.

Segítség, hiperaktív a gyermekem!

Ha a gyermek olyan, „mint akit felhúztak”, a tanórán, és/vagy otthon nehezen ül meg egy helyben, állandóan izeg-mozog, hangosan beszél vagy hadar, figyelme rövid ideig tartható fenn, gyakran kerül konfliktusba társaival, dühkitörések jellemzik, iskolai teljesítménye hullámzó, akkor könnyen megkapja az „osztály bohóca” titulust, a „rossz gyerek” címkét. Sokszor azonban más húzódik a háttérben. A pedagógiai szakszolgálatok kapuin belül nap mint nap számos különböző nehézséggel küzdő gyermek fordul meg, kétségbeesett szülők kérnek segítséget, a probléma definiálásakor az egyik leggyakrabban elhangzó szó a hiperaktivitás.

A hiperaktivitás a figyelemhiányos/hiperaktív zavar (ADHD) egy jellemző tünetegyüttesének összefoglaló neve, önmagában egy-két előforduló hiperaktív (túlmozgásos) tünet észlelésekor még nem diagnosztizálható ez az összetett gyermekpszichiátriai kórkép. A köznyelvben a hiperaktív kifejezés közkeletű, azonban ez nem fedi le a betegség tünettanát, az ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) megnevezés a helytálló. 

Hiperaktív tünetek:

  • gyakran babrál, keze-lába állandó mozgásban van, fészkelődik
  • nehezen tud egy helyben megülni, nem marad a padban
  • sokat rohangál, ugrál, mászkál, amikor nem szabadna (idősebbeknél állandó motoros nyugtalanság, pl. lábát rázza, dobol a kezével)
  • nem képes önállóan, nyugodtan játszani, vagy a játékban részt venni
  • folyton izeg-mozog, mint akit felhúztak
  • túl sokat beszél

Impulzív tünetek:

  • nem várja ki a kérdést, túl gyorsan válaszol
  • nehezére esik várakozni
  • gyakran félbeszakít másokat (beszélgetésben, játékban)

Mit tehetünk?

Ha a szülőben, vagy pedagógusban felmerül, hogy a gyermek figyelmi problémái, iskolai nehézségei, viselkedése nem pusztán szófogadatlanságból fakad, kérjük kezdeményezze szakértői vizsgálatát a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat járási szakértői bizottságánál. A szakértői vélemény iránti kérelmet a pedagógus és a szülő együtt töltsék ki, a vizsgálathoz minden esetben szülői hozzájárulás szükséges. A kérelem beérkezését követően a szakszolgálat levélben küldi meg a vizsgálat időpontját a szülőnek.

A vizsgálat egy délelőtt alatt zajlik, gyógypedagógiai és pszichológiai részből áll, ahol két szakember komplex képességvizsgálatot végez, sor kerül a mozgási, figyelmi, tanulási és értelmi képességek feltérképezésére. A vizsgálaton tapasztaltak alapján a szakemberek megvitatják, szükséges –e további szakember bevonása. Az ADHD diagnózisának felállításához gyermek- és ifjúságpszichiáter szükséges, ezért ha a szakemberek szükségesnek látják, a szülőt a vizsgálati eredményekkel a Pécsi Gyermekklinikára delegálják. A Pécsi Gyermekklinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai osztályán általában osztályos kivizsgálás keretében történik a diagnózisalkotás, ahol pszichológus és pszichiáter is megvizsgálja a gyermeket. Amennyiben a betegség diagnosztizálása megtörtént, a zárójelentés szülőnek való átadását követően a járási pedagógiai szakszolgálat továbbítja a vizsgálati eredményeket a megyei szakértői bizottság felé sajátos nevelési igény megállapításának céljából.

Hogyan segíthetjük hiperaktív gyermekünket mindennapi életük során?

A túlmozgásos figyelemzavarral küzdő gyermekek esetében különösen fontos a következetes elvárások és a strukturált napirend kialakítása, melyek határokat adnak a gyermeknek és segítik az elvárt viselkedési minta kialakítását. Értékeljük a gyermek erőfeszítéseit, vegyük észre és hangsúlyozzuk erősségeit, de foglalkozzunk gyengeségeivel is. Kerüljük a szidalmazást, zsörtölődést, fenyegetőzést. Legyenek vele megállapodásaink, ezek legyenek reális elvárások a szülő részéről, melyeket teljesítenie kell. A megfelelő sportág kiválasztása sokat segíthet a feszültség levezetésében, az elért sikerek által önbizalmuk erősítésében (a kétszemélyes sportágak erre alkalmasabbak). Ha a gyermek táplálkozására is odafigyelünk, csökkentjük a bevitt cukor, a koffein és a mesterséges adalékanyagok mennyiségét, azzal a túlmozgásos tünetek is csökkenthetőek.