Az SNI sajátos nevelési igényt jelent, mely egy gyűjtőfogalom, az SNI diagnózist kapott gyermek számára többletjogokat biztosít.

Sajátos nevelési igény

Az SNI sajátos nevelési igényt jelent, mely egy gyűjtőfogalom, az SNI diagnózist kapott gyermek számára többletjogokat biztosít. A sajátos nevelési igényt szakértői bizottság állapítja meg. A hatályos köznevelési törvény szerint  sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A sajátos nevelési igény megállapítása:

Az SNI tanulók szűrését a Pedagógiai Szakszolgálatok és a Megyei Szakértői Bizottság végzik, a minél korábban történt diagnózis által mielőbb hozzájuthatnak a gyermekek a nekik megfelelő fejlesztéshez. Ha a gyermekorvos, védőnő, vagy a pedagógus jelzi, hogy a gyermek fejlődése nem megfelelő ütemben halad, akkor vizsgálati kérelmet szükséges beadni a járási, területileg illetékes szakértői bizottsághoz, melyhez a szülő beleegyezése szükséges. A járási szakértői bizottság komplex szakértői vizsgálatot végez, a vizsgálat eredményeképpen a gyermeknél megállapíthatják, vagy kizárhatják BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) diagnózist. A BTMN-es tanuló fejlesztő foglalkoztatásra jogosult, ami kizárólag integrált oktatás keretében valósítható meg. Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a vizsgálat nem zárul le, a járási bizottság a vizsgálati anyagot a megyei szakértői bizottsághoz továbbítja, ahol átfogó vizsgálatok elvégzése után megállapítják, vagy kizárják a sajátos nevelési igényt (mely lehet autizmusértelmi- vagy tanulásban akadályozottság, különböző tanulási zavarok - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia -, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar, szelektív mutizmus, stb). A szülőkkel egyeztetve kijelölik a fejlesztés színhelyét, ami történhet szegregált szakintézményben is. Az SNI gyermekek esetében az az általános törekvés, hogy integrált oktatásban vehessenek részt, a segítséget a számára kijelölt gyógypedagógus nyújtja fejlesztés formájában.