Vannak olyan időszakok, mikor a gyermek iskolai teljesítménye hirtelen romlik. Ennek számos tényező állhat a hátterében: otthoni környezetben bekövetkezett változások, új tanárok (felső tagozatba lépés), serdülőkori, személyiségbeli változások, önbizalomhiány stb. 

A gyermekem tanulmányi eredménye hirtelen romlani kezdett!

Sok szülőnek ismerős lehet ez a helyzet, de vajon mi állhat a jelenség hátterében? Először azt kell mérlegelnünk, hogy hány tantárgyat érint, milyenek az intellektuális képességei, időszakosan vagy tartósan áll fenn a probléma. A szülőket leginkább az foglalkoztatja, hogy mi a rossz eredmények oka. Ennek feltérképezésében segíthet gyermekpszichológus, és gyógypedagógus szakember. Érdemes először azt megnézni, hogy a gyermek képességeihez mérten mi a reális elvárás, a számára teljesíthető szint, ennél ne kívánjunk többet tőlük. A pedagógiai szakszolgálatok járási szakértői bizottsága illetékes a tanulási nehézség fennállásának megállapításában, ezért tőlük elérhető segítséget tudnak kérni a szülők és a pedagógusok. Egy osztályfokának megfelelő gyógypedagógiai vizsgálat (olvasás, írás, és számolási készségek felmérése), és egy intelligenciateszt felvétele után, a pedagógiai jellemzéssel összevetve, a gyermek pedagógusával és a szülőkkel konzultálva állapítják meg, hogy a gyermek általános képességeinek megfelelően teljesít –e. Amennyiben tanulási nehézség áll fenn, a gyermek rendszeres fejlesztő foglalkozásokon való részvételre jogosult. Ha felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja (tanulási zavar – diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia, kevert zavarok stb.) a vizsgálat nem zárul le, és a megyei szakértői bizottság elé kerül, ahol további vizsgálatokra van szükség. A gyermek szakértői vizsgálata során gyógypedagógus és pszichológus szakember is találkozik a családdal, a probléma és a vizsgálati eredmények függvényében javaslatot tesznek a gyermek további ellátására – amennyiben szükséges – pszichés megsegítésére is.

Előfordulhat, hogy egyértelműen lelki tényezők állnak a hirtelen teljesítményváltozás hátterében, de ebben az esetben sem kell azonnal szakmai segítséget kérni. Ha jó a kapcsolat a gyermek és a szülő között, nyílt kommunikációval megpróbálhatnak otthon utána járni, hogy mi az, ami miatt a gyermek elvesztette motivációját a tanulás iránt. Sokat segíthet a szülőknek, ha a pedagógusokkal gyakran konzultálnak arról, milyen hatások érik gyermeküket az iskolában, vettek –e észre rajtuk viselkedésbeli, vagy egyéb változást. A tanulási kudarcok miatti önbizalomhiányon segíthet gyermekpszichológus, de akár egy jó magántanár is. Az egyéni foglalkozás során a gyermek megkapja a kívánt figyelmet, és az elért sikerek által önbizalma is erősödni fog. Ritka az olyan gyermek, aki minden tantárgyat egyformán szeret, de segíteni kell őket abban, hogy képességeiket kibontakoztassák, és megtalálják azt a területet, ahol sikereket tudnak elérni. Díjazni kell erőfeszítéseiket, hogy motiváltak legyenek abban, hogy jó eredményeket tudjanak felmutatni, és elérjék a maguk elé kitűzött célt. A célok meghatározásában pályaválasztási tanácsadó segíthet a családnak.